Nieuws

16 maart 2023

Verkiezingen op de Hoogvlieger

Wie dacht dat het na 15 maart weer even gedaan is met de verkiezingen, heeft het mis! Op donderdag 24 maart vinden namelijk de verkiezingen voor de leerlingenraad plaats op OBS De Hoogvlieger. 


Preview foto
"Wij vinden het op onze school belangrijk dat kinderen mee kunnen denken over het onderwijs" vertelt directeur Petra van der Zande. " De verkiezingen op 15 maart waren een mooie aanleiding om onze eigen verkiezingsweek te starten met een bezoek aan het stemlokaal. Deze verkiezingen vallen ook bewust deels in de Week van het Openbaar Onderwijs.  Gelijkwaardigheid en Vrijheid zijn belangrijke thema's in ons onderwijs, die tijdens de campagnes van de leerlingen ook aan bod komen. Vanaf groep 3 zal er uit iedere groep een leerling worden gekozen die deel uit zal gaan maken van de leerlingenraad. Zij mogen bijvoorbeeld mee gaan denken over hoe onze nieuwe school er straks uit moet gaan zien, maar de leerlingen kunnen ook zelf onderwerpen aandragen. Van campagneposters ontwerpen tot debatteren, alles zal aan bod komen in de komende week, met als hoogtepunt het uitbrengen van de stemmen in de stembus op school!".