De wereld van de Hoogvlieger is groter dan onze school

Petra van der Zande is directeur van OBS de Hoogvlieger en werkt hier nauw samen met haar collega’s van kinderopvang Okidoki.

‘Ik hou van pionieren en het opbouwen van een nieuwe school leek me een mooie uitdaging,’ aldus Petra van der Zande. ‘Ook heb ik bewust voor West Openbaar Onderwijs gekozen. Ik zeg wel eens, ik gun iedereen openbaar onderwijs omdat ik elk kind graag laat kennismaken met alle culturen in onze samenleving. We zeggen het niet alleen, maar laten het ook weten; iedereen is welkom. Dat voel je overal. Kinderen ontmoeten elkaar en we leren dat we meer gemeen hebben met elkaar dan dat er verschillen zijn. Die nieuwsgierigheid en ontmoeting zijn daarbij voor ons belangrijk.

Hun enthousiasme is aanstekelijk

‘Een mooi voorbeeld hiervan is de dierentuin. Op school halen we graag de wereld naar binnen en trekken we erop uit. Met de peuters en kleuters hebben we gewerkt aan onze eigen dierentuin. In enkele weken hebben we op een speelse manier in de klas een dierentuin gemaakt met allerlei dieren, maar ook een speeltuin en een restaurant. Kinderen hebben zelfs nagedacht over de kassa en het kopen van de kaartjes. We hebben het thema afgesloten met een bezoek aan Blijdorp. Kinderen kijken en observeren dan in de échte dierentuin veel dingen die ze zelf gemaakt of bedacht hadden. Ze zijn er tenslotte al weken mee bezig geweest. Hun enthousiasme is aanstekelijk.’

Leren rekenen door het zelf te meten

Dat klinkt leuk, maar op school moet je ook gewoon leren schrijven en rekenen. Hoe zit dat? ‘We leren elke keer anders,’ vertelt Petra. ‘Soms alleen en soms samen. Binnen of buiten. We vinden lezen en rekenen natuurlijk net zo belangrijk, maar de manier waarop je dit doet bepaalt veel, omdat ieder kind ook weer anders leert: uit een boek, vanaf het bord, informatie zoeken op internet of door het te doen. Bijvoorbeeld door lesjes voor te bereiden voor een andere groep: de bovenbouw zoekt iets uit voor de onderbouw en komt het dan later vertellen wat ze hebben ontdekt. Dit kan ook, omdat we door de hele school steeds een zelfde overkoepelend thema hebben, waarbij we steeds aansluiten bij de leeftijd en interesses van de kinderen. De thema’s zijn kapstokken waar we verschillen lessen integreren. Nieuwe woorden, passend bij een thema, hangen we op in de klas en ook werken we met digitale methodes zoals Snappet.’

Nooit meer saai

‘Onze werkwijze zorgt ervoor dat het nooit meer saai is en je als leerkracht wordt uitgedaagd om te kijken hoe je de lesstof zo uitdagend mogelijk kunt aanbieden. Ook leren we kinderen al jong reflecteren op hun werk, zo geven de leerkrachten aan het einde van de dag terug wat ze hebben gezien, maar benoemen leerlingen ook zelf wat goed gegaan is. De trotse blik van een leerling wanneer iets na verschillende keren proberen echt gelukt is, dat zijn mooie momenten!’

 

‘De peuters en kleuters lopen hier echt door elkaar. We starten graag samen en dit stemmen de collega's van Okidoki en de school dan samen af. Daarna spelen sommige kinderen op de grond en gaan andere kinderen aan een tafel werken. Als ze dan naar buiten gaan en een kleuter een peuter helpt met de jas aantrekken, dan glimlach ik. Door deze manier van werken is voor peuters de stap naar de basisschool veel natuurlijker en minder spannend. Ik ben blij dat we dit schooljaar ook de kinderen t/m groep 8 op de Hoogvlieger kunnen verwelkomen!