Op de Hoogvlieger gaan onderwijs en opvang hand in hand

‘Dit schooljaar zijn we gestart met de peuteropvang in samenwerking met Okidoki en de onderbouw (groep 1 en 2) van de openbare basisschool De Hoogvlieger’, vertelt Martha Broersma, directeur van de school. ‘Na de zomervakantie biedt De Hoogvlieger opvang voor peuters, onderwijs van groep 1 t/m 8 en BSO.’
De wijk Hoogeland is een redelijk nieuwe wijk waar veel jonge gezinnen wonen. Het is prettig als kinderen dichtbij huis naar school en naar de opvang kunnen. Na de grote vakantie hebben we een volledig aanbod en Okidoki verzorgt de peuteropvang én BSO. Yvette Korporaal, leidinggevende van Okidoki, is enthousiast over de samenwerking tussen opvang en onderwijs. ‘Soms lopen peuters en kleuters hier letterlijk door elkaar en dat is precies de bedoeling’. We doen veel activiteiten samen op een speelse manier. De pedagogisch medewerkers van de opvang en de leerkrachten zijn écht collega’s. Ze werken nauw samen en dat gaat heel natuurlijk.’

Leren doe je overal

Martha: Ons motto is  ‘De ruimte om te groeien’ en dat zie je in alles terug. Kinderen zul je hier niet de hele dag op een stoel zien zitten. We leren letterlijk overal. Zelfstandig of in groepjes. Binnen of buiten en vooral samen met anderen. Zo laten we kinderen stap voor stap de wereld ontdekken. Dat betekent dat we er veel op uit trekken en samenwerken met partners in de wijk. Met Pasen zijn we naar de Hooge Tuinen aan de Portalaan geweest. Samen met de bewoners  hebben we paasstukjes gemaakt en regelmatig gaan we hier met groep 1/2 samen boekjes lezen en  muziek maken. Het is mooi om te zien hoe de ouderen genieten van de kinderen en andersom. Kinderen leren veel tijdens zo’n bezoek. Bijvoorbeeld: hoe gedraag ik me als ik ergens te gast ben, hoe stel ik mezelf voor, hoe maak ik contact en hoe kunnen we dingen samen doen?

Het lokaal als brandweerkazerne

Recent hadden we het thema ‘112’ en zijn de verpleegkundige en de brandweer geweest en was het hele lokaal veranderd in een brandweerkazerne en verpleegafdeling. De bovenbouw heeft meegewerkt aan het programma “Uitgelicht” van het Jeugdjournaal. Dit ging over het gebruik van mobiele telefoons. Natuurlijk een zeer actueel thema, waar we met de kinderen mooie gesprekken over voeren. In stapjes maken we zo verbinding met de omgeving en leren we kinderen nieuwsgierig te zijn, zich te verwonderen en na te denken/mening te vormen over verschillende onderwerpen. Deze voorbeelden laten zien hoe we vanaf de peuters tot en met groep 8 betekenisvol onderwijs geven. Iedereen is welkom op de Hoogvlieger en dié open houding is de kracht van openbaar onderwijs.’

Op weg naar nieuwbouw 

De Hoogvlieger zit nu in een tijdelijk gebouw net achter het zwembad. Een mooie plek in het groen waar veel ruimte is om te spelen en te ontdekken. Tijdens de zomer wordt het gebouw uitgebreid en dan is er plek tot en met groep 8. Het streven is om in het laatste kwartaal van 2022 ook te starten met opvang vanaf 0 jaar. Van 0-12 jaar in één gebouw, hoe mooi is dat? Daarna volgt de ontwikkeling van de nieuwbouw. Bijzonder zijn ook nog de schooltijden: elke dag van 8.30 tot 14.00 uur wat zorgt voor regelmaat en structuur., balans in leren, werken, spelen en vrije tijd. Daar staan wij voor!