West Openbaar Onderwijs

De Hoogvlieger is één van de scholen van West Openbaar Onderwijs. In de gemeenten Westland en Midden-Delfland zijn de tien scholen voor openbaar onderwijs ondergebracht in West. Een kleinschalige, daadkrachtige organisatie met veel aandacht voor medewerkers en leerlingen.
Onderwijs geven is een mooi vak waar wij allemaal elke dag met hart en ziel aan werken. De scholen bieden kwalitatief goed en uitdagend onderwijs. Dat doet iedere school op eigen wijze. Ons ideaal is dat elk kind na het verlaten van één van onze basisscholen zegt: “Ik heb een leuke schooltijd gehad. Ik heb veel geleerd van en met anderen. En, ik heb vertrouwen dat ik in de toekomst kan worden wie ik wil.”

 

De kernwaarden van de organisatie zijn: Vertrouwen, Inspireren en Samen. Wilt u meer weten over de kernwaarden en het koersplan 2020-2024 Samen op eigen wijze ‘de toekomst in’ van West Openbaar Onderwijs, dan vindt u dit op www.westopenbaaronderwijs.nl.

 

Bestuur en toezicht West Openbaar Onderwijs

Bestuur en toezicht zijn via aparte organen gescheiden, het college van bestuur en de raad van toezicht. Het college van bestuur is het bevoegd gezag en kan zeer slagvaardig handelen, omdat het zelf verantwoordelijk is voor het beleid. De raad van toezicht treedt op als intern toezichthouder en bewaakt de hoofdlijnen van het beleid. De dagelijkse leiding en eindverantwoordelijkheid van de Stichting ligt bij de voorzitter van het college van bestuur, de heer Turan Yazir.

 

Bestuurskantoor West Openbaar Onderwijs

Het Hooghe Landhuys

Zuidweg 89

2671 MP Naaldwijk