Basisschoolperiode 4-12 jaar

Wij willen graag dat kinderen met plezier naar school gaan. Dit is een belangrijke basis voor het leren. Wanneer je kind de school als veilig en prettig ervaart, dan profiteer je het meest van het geboden onderwijs. De Hoogvlieger zorgt voor fijne en leuke lessen voor alle kinderen. We gebruiken mooie materialen die maken dat een kind vanzelf wil leren, door te spelen en te onderzoeken. Onze schooltijden zijn dagelijks van 8.30 tot 14.00 uur. 

Wij bieden onderwijs waarbij 

  • Kinderen leren te durven, te vertrouwen, te leren leren, mooie dingen te maken en te kiezen.
  • Kinderen leren kinderen nieuwsgierig te zijn naar de verschillen en hier open voor te staan. We zijn allemaal uniek én anders. 
  • Kinderen zien hoe de wereld werkt: zelf onderzoeken, ervaren, nadenken en vergelijken.
  • Wij kinderen helpen zichzelf te redden en te groeien, een basis van weten en doen. Waar kinderen bewust leren omgaan met zichzelf, de ander, de omgeving en de maatschappij.

Leerlijnen

Ook werken we met leerlijnen. Dat betekent dat alle lessen een duidelijk begin-, tussen- en einddoel hebben. De lessen zijn ook zo opgebouwd, dat we kunnen zien hoe een leerling leert en welk niveau het heeft. Ons thematische aanbod daagt elk kind uit om zich op eigen niveau te ontwikkelen tot wereldburger. Het brede aanbod (bijv. technologie, cultuur, natuur, koken) helpt kinderen om zich bewust te worden van de eigen interesses en kwaliteiten.

Digitaal

De digitale leermiddelen helpen een kind werken op het eigen niveau. Een leerling kan de lessen snel bespreken met de leerkracht en ziet zo snel wat hij of zij heeft geleerd.