Ons pedagogisch klimaat

Ons onderwijs

Dit is zowel gericht op veiligheid als op uitdaging. Zowel op regelmaat en structuur als op zelfstandigheid, eigen initiatief, keuzes maken en samenwerking. Er is veel aandacht voor positieve groepsvorming. Voor oog voor elkaar. Voor leren over jezelf en leren van en met de ander. Want wereldburgers zijn nieuwsgierig naar elkaar, verbreden graag hun horizon en zien verschillen niet als eng maar als verrijkend. Daarom zijn reflectie, dialoog, kritisch nadenken en leren onderbouwen belangrijke bouwstenen in ons onderwijs. 

Leren leren 

We hebben verstand van hoe kinderen ontwikkelen. We herkennen de signalen van welbevinden en betrokkenheid. Deze signalen gebruiken we om goed af te stemmen op wat kinderen nodig hebben. Alles met het doel dat kinderen succes ervaren, zich trots voelen. In onze begeleiding gaat het om meer dan ‘het goede antwoord’. Leren gaat over 'de weg er naar toe'. We leren kinderen daarover na te denken, zodat ze groeien in ‘leren leren’. Het werken met dag- en weektaken is bij ons geen doel op zich maar een middel in het ‘leren leren’. De inzet van het leerlingportfolio stimuleert dit proces. 

Een school die ruimte biedt  

Dagritmes, planborden en de inrichting van de groepen en andere ruimtes bieden kinderen een voorspelbare structuur. Deze inrichting bevordert bovendien een ‘thuisgevoel’. Ons groene, aantrekkelijke plein nodigt kinderen uit tot bewegen, ontdekken en ervaren. Leren kan hierdoor makkelijk zowel binnen als buiten plaats vinden. 

 

Onze missie (Ruimte om te groeien) vraagt om een gebouw dat flexibel is ingericht. Denk bijvoorbeeld aan stilte- en instructieruimtes of de inrichting van hoeken. Aantrekkelijke materialen die uitnodigen tot handelend leren vanuit spel en onderzoek. De (digitale) leermiddelen bevorderen dat kinderen op eigen niveau werken, snel feedback krijgen en inzicht hebben in de eigen groei. Ons brede aanbod daagt elk kind uit om zich te ontwikkelen tot wereldburger en om zich bewust te worden van de eigen interesses en kwaliteiten.

Zo werken wij als medewerkers

Leren leren, leren we de kinderen en dat vraagt ook iets van onszelf. We hebben een lerende houding en zijn enthousiast over onze visie. Daar willen we samen met hart en ziel voor gaan. Met betrokkenheid kijken we naar wat er speelt in de wereld om ons heen. Het is voor ons vanzelfsprekend dat we verstand hebben van de ontwikkeling van kinderen. Met die basis maken we onderbouwde keuzes in wat we kinderen aanbieden en hoe we ze begeleiden.

In dat alles zoeken we elkaar op. Leren van en met elkaar is op onze school aan de orde van de dag.

Samen met ouders en andere partners 

Ouders zijn met stip onze belangrijkste partner. Want als ouders en school optimaal samenwerken, profiteert het kind daar enorm van. Samenwerking met ouders gaat voor ons daarom over goed afstemmen met elkaar. Over hoe je elkaar zo goed mogelijk versterkt. Op De Hoogvlieger halen we de echte wereld binnen. De wijk, het voortgezet onderwijs, enzovoort. Met deze (wisselende) partners krijgt wereldburgerschap op een hele concrete manier inhoud en betekenis.