Oudercommissie en Medezeggenschapsraad

De Oudercommissie is het wettelijk inspraakorgaan van de kinderopvang. De Medezeggenschapsraad (MR) is het wettelijk geregelde inspraakorgaan in de school. De MR is de schakel tussen het team, het bestuur en de ouders. 
Wil u meepraten en meedenken over De Hoogvlieger? U bent van harte welkom in de Oudercommissie & Medezeggenschapsraad. U kunt zich aanmelden of vragen voor meer informatie bij de pedagogisch medewerker.