Konnect

Konnect gebruiken we als dagelijks communicatiemiddel tussen pedagogisch medewerkers en ouders. Via deze weg hebben wij als kinderopvang de mogelijkheid om, in een beveiligde online omgeving, ouders op te hoogte te houden en te informeren. Dit is een aanvulling op het dagelijkse persoonlijke contact.

Extra beleving

Konnect wordt voornamelijk gebruikt om ouders een extra beleving mee te geven tussen het moment van brengen en halen van hun kind(eren). Iedere dag zien we de kinderen namelijk nieuwe dingen leren en ontdekken. Met de app Konnect kunnen we deze mooie momenten met ouders delen. Via dit portaal houden onze pedagogisch medewerkers per kind een digitaal dagboekje bij en delen zij momenten met ouders middels het sturen van foto’s en berichten.

Aan het einde van de opvang periode kan een ouder het dagboek en/of de foto’s downloaden als leuke herinnering.

Berichten en informatie

Konnect biedt ouders daarnaast de mogelijkheid om een bericht naar de groep te sturen, hun kind(eren) af te melden en extra of ruil- dagen aan te vragen.  In het portaal kunnen ouders zelf wijzigingen van gegevens aan ons doorgeven en toestemming geven voor het inzetten van foto’s voor diverse PR-doeleinden.  

Belangrijke informatie zoals noodnummers en allergieën staan in Konnect vermeld waardoor de pedagogisch medewerkers op de groep goed geïnformeerd zijn.  Ook belangrijke documenten zoals nieuwsbrieven, facturen en jaaropgaven kunnen via Konnect worden ingezien/gedownload.

App

Konnect biedt ons kortom vele mogelijkheden om communicatie -en aanvraagprocessen te optimaliseren.

Het portaal kan door ouders worden geopend via de webbrowser of via de Konnect OuderApp.