Oudercommissie en Medezeggenschapsraad

Op onze school is er een oudercommissie actief, die de leerkachten ondersteunt rondom de verschillende activiteiten.
Ook hebben wij een actieve Medezeggenschapsraad (MR). De MR is het wettelijk geregelde inspraakorgaan in de school. De MR is de schakel tussen het team, het bestuur en de ouders.
Wil u meepraten en meedenken over De Hoogvlieger? U bent van harte welkom in de Oudercommissie & Medezeggenschapsraad. U kunt zich aanmelden of vragen voor meer informatie bij de leerkracht of directeur.