Disclaimer

Hieronder vindt u het webprotocol zoals dat gehanteerd wordt door De Hoogvlieger. Dit protocol is opgesteld door de directie van De Hoogvlieger. Het webprotocol is onlosmakelijk verbonden met de disclaimer.
Doelstelling van de website

Met onze website willen we informatie verstrekken over De Hoogvlieger aan iedereen die daarnaar op internet op zoek is. Deze informatie bestaat uit een beschrijving van de identiteit van De Hoogvlieger de wijze van omgang met en zienswijze op kinderen, de beschrijving van leergebieden en lesstof, de activiteiten die De Hoogvlieger ontplooit, enz. We richten ons hierbij zowel op degenen die ons reeds bezoeken, als op hen wiens belangstelling voor De Hoogvlieger hierdoor gewekt zou kunnen worden.

 

Op onze website is recente informatie te vinden over actuele gebeurtenissen in en rond De Hoogvlieger. Dit is terug te vinden op de pagina Actueel. Bovendien wordt ook de nieuwsbrief van De hoogvlieger op de site gepubliceerd.

 

Verantwoording:

De website is voor een groot gedeelte opgebouwd uit informatie uit de schoolgids, het schoolplan en de jaarkalender van De Hoogvlieger. Hierdoor is een bepaalde zekerheid verkregen, dat de meest relevante informatie is goedgekeurd door de geledingen van De Hoogvlieger. Aanvullende informatie en foto's worden geplaatst n.a.v. activiteiten in en buiten school.

 

Het algemene gedeelte (de site) wordt onderhouden door de directeur. Onder haar verantwoordelijkheid wordt regelmatig de meest recente informatie op de website geplaatst.

  

De Hoogvlieger spant zich in om de inhoud van deze website zo volledig mogelijk en met regelmaat te actualiseren. Desondanks kan het voorkomen dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. De Hoogvlieger aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze website en de daarop/daardoor verstrekte informatie. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

 

De Hoogvlieger is niet verantwoordelijk voor eventuele aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in. De Hoogvlieger is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten in de kalender en gekoppelde interne bestanden op de website.

 

Gebruik (beeld)materialen en andere content

Op deze website wordt gebruik gemaakt van fotomateriaal. Voor de headerfoto's is toestemming verleend door de wettelijke vertegenwoordigers van de kinderen die in beeld zijn. Wie bezwaar heeft tegen het gebruik van een foto op de website van De Hoogvlieger waakinderen opstaan, wordt verzocht dit kenbaar te maken aan de webmaster. De foto zal dan van de website verwijderd worden. Het is niet toegestaan om afbeeldingen, video's, beeldmateriaal of andere content te downloaden of te gebruiken voor commerciële doeleinden. De rechten van bovengenomende materialen liggen volledig bij De Hoogvlieger, gevestigd te Naaldwijk en vallende onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid van West Openbaar Onderwijs, gevestigd te Naaldwijk. Alvorens materialen van de site te gebruiken dient toestemming aangevraagd te worden bij de directie van De Hoogvlieger.

 

Namens de directie van De Hoogvlieger